etusivu
home

cv - suomi
cv - english

galleria
gallery

näyttelyt
exhibitions

työhuone
studio

linkkejä
links

Ars Libera

Finnish Designers

videoarkisto
video archive

ELEMENTIT - ELEMENTS

Virtauksia, 2009
n. 350 x 260 cm
keramiikka
Palvelukeskus Louhirinne 1, Varkaus
kuva: Hannu Miettinen

Streams, 2009
c. 350 x 260 cm
ceramics
Service block Louhirinne 1, Varkaus, Finland
photograph: Hannu Miettinen


Punainen veri, 2012
250 x 280 cm
keramiikka
kuva: Hannu Miettinen

Red Blood, 2012
250 x 280 cm
ceramics
photograph: Hannu Miettinen


Antroposeeni, yksityisnäyttely, O galleria, Helsinki, 2015
kuva: Johnny Korkman

Anthropocene, solo exhibition, O gallery, Helsinki, 2015
photograph: Johnny Korkman


Jokapäiväinen taide
Stora Enso, kirjasto, Varkauden tehtaat 13.6.-30.11.2016
Elementti maa 2011-2015, Elementti ilma 2011-2015, Elementti veri 2011-2015,
Elementti vesi 2011-2015, Kasvusto 2016
kuva: Leena Mäki-Patola

Daily Art
Stora Enso, library, Varkaus factory, 2016 
Element Earth 2011-2015, Element Air 2011-2015, Element Blood 2011-2015, 
Element Water 2011-2015, Vegetation 2016 
photograph: Leena Mäki-Patola


Elementti vesi, 2015
à 40 × 40 cm, keramiikka
kuva: Johnny Korkman

Element Water, 2015 
à 40 × 40 cm, ceramics 
photograph: Johnny Korkman