etusivu
home

cv - suomi
cv - english

galleria
gallery

näyttelyt
exhibitions

työhuone
studio

linkkejä
links

Ars Libera

Finnish Designers

videoarkisto
video archive

SIIPIÄ - WINGS

Siipi-aihe kehittyi useiden vuosien aikana. Lähtökohtana olivat antiikin jumalattaret, erityisesti voitonjumalatar Nike. Muistan lukeneeni, että siivekäs Niken patsas on löydetty meren pohjasta. Se on ehkä ollut aluksen keulakuvaveistos.

MERESTÄ LÖYDETTY, 1999
korkeus 63 cm, leveys 60 cm, syvyys 15 cm, kivitavarasavi, enkoopit, lasitteet

The origins of the theme Wings goes back to the ancient Greeks, especially to Nike, the goddess of victory. I remember having read that the famous statue of Nike of Samothrake had been found from the bottom of the sea. It is supposed to have been a figurehead of a boat.

FOUND FROM THE SEA, 1999
height 63 cm, width 60 cm, depth 15 cm, stoneware clay, engobes, glazes


JUMALATTARIA - GODDESS

Jumalattaria-aiheessa tarkastelen valtaa, vastuuta, vapautta, kunniaa ja nöyryyttä. Naisfiguurit kantavat viittaa ja kruunua tai seppelettä ja kädet muuttuvat vähitellen siiveksi tai siiviksi. Työt ovat pääosin valkoisia. Lähtökohdat teoksilleni löytyvät antiikista, suomalaisesta keskiaikaisesta kirkkotaiteesta, roomalaiskatolisista alttareista sekä laivojen keulakuvista.

SUOJELIJA aiheesta JUMALATTARIA, 2001
korkeus 53 cm, leveys 35 cm, syvyys 62 cm, kivitavarasavi, enkoopi, siivissä metalliverkkoa

The Goddesses deal with power, responsibility, freedom, honour and humbleness. These female figures bear emblems such as a veil, a crown, a wreath or a garland. Their arms transform to a wing or wings. These sculptures are mostly white. They are inspired by antiquity, Finnish medieval church art, roman catholic shrines and figureheads of boats.

PROTECTOR on the theme GODDESSES, 2001
height 53 cm, width 35 cm, depth 62 cm, stoneware clay, engobe, metal net in the wings


JULMIA KAUNOTTARIA - CRUEL BEAUTIES

Jumalattaria-aiheen myötä korento on palannut ja liittynyt naisfiguureihin teoksissa, joiden yhteisnimi on Julmia kaunottaria. Julmat kaunottaret sisältävät ajatuksia kauneudesta ja kauheudesta. Lähtökohtana on joskus lukemani teksti, jossa kerrottiin, että sudenkorennot, nuo kimaltavat kaunottaret, raatelevat saaliinsa voimakkailla leuoillaan.

Veistoksia aiheesta JULMIA KAUNOTTARIA, 2001-2003
pituus 50-110 cm, kivitavarasavi, enkoopit, lasitteet, siivissä metalliverkkoa

Along with the Goddesses the dragonflies returned and as a result there was a combination of a female figure and a dragonfly. Cruel Beauties contain thoughts about grace and evilness. I remember once having read that the dragonflies, those sparkling belles, tear their prey into pieces before eating it.

Sculptures on the theme CRUEL BEAUTIES, 2001-2003
length 50-110 cm, stoneware clay, engobes, glazes, metal net in the wings